Utility Cloud effektiviserar hela värdekedjan för ditt energibolag

Avräkning och fakturering

Utility Cloud avräknar dina mätvärden dagligen för effektiv och automatisk fakturering

Marknadsutbyte

Utility Cloud integrerar och automatiserar kraftprocesserna med marknaden

Avtalshantering

Utility Cloud säkerställer effektiv hantering av kraftavtal i professionella system

Produkthantering

Utility Cloud har smarta lösningar för att testa, bygga och lansera kraftprodukter på dina villkor

API Management

Utility Cloud säkerställer säker åtkomst till dina data och tjänster via API`er och dataströmmar

Självbetjäning

Utility Cloud levereras med användarvänliga lösningar för mobil och desktop

Administrer kunder og strömavtaler fra ditt CRM system

Ökad försäljning med marknadsledande CRM-system

Utility Cloud integreras med dina CRM-system

Bra verktyg för försäljnings- och marknadsaktiviteter är avgörande för att utöka din kundbas. Vi integrerar kraftprocesserna i de verktyg du vill använda.

Finn ut mer
CRM leverand�rer

Flexibel kundtjänst i ett verktyg

Utility Cloud effektiviserar kundtjänsten

Effektiv kundtjänst är avgörande för elföretagens lönsamhet. Utility Cloud integrerar kundinformation och energispecifika tjänster i ett verktyg för enkel och smidig kundtjänst.

Finn ut mer
Kundeh�ndtering

Effektivisera verksamheten med självbetjäning

Utility Cloud förbättrar kundupplevelsen med självbetjäning

Våra lösningaer gör det enkelt för dina kunder att beställa och administrera elavtalet via din webbplats. Finns självklart på mobil och desktop.

Finn ut mer
Selvbetjening

Vi samlar ekonomifunktionen

Utility Cloud integrerar hela faktureringsprocessen i ditt ERP-system

Utility Cloud gör det möjligt att kombinera alla finansiella funktioner, till exempel fakturering, huvudbok, insamling och redovisning, i ett system.

Finn ut mer
ERP leverand�rer
Str�mselskap

Smarta lösningar för ditt elbolag

Hög konkurrens utmanar aktörerna på elmarknaden

Elmarknaden har ett antal unika processer som sätts samman i industriella värdekedjor. Utility Cloud levererar dessa värdekedjor som effektiva, kompatibla och kostnadseffektiva tjänster

Finn ut mer

Utility Cloud effektiviserar ditt företag

Automatiserade värdekedjor sänker kostnaderna

Elmarknaden har ett antal unika processer som sätts samman i industriella värdekedjor. Utility Cloud levererar dessa värdekedjor som effektiva, kompatibla och kostnadseffektiva tjänster

Finn ut mer
Nettselskap

Minska driftskostnaderna för ditt elnätsföretag

Nya marknadsstrukturer ställer nya krav på elnätbolagen

Allt högre krav ställs på elnätföretagens effektivitet. Utility Clouds lösningar säkerställer ökad driftsäkerhet och minskade kostnader.

Finn ut mer

Nyfiken på Utility Cloud?

Kontakta försäljningschef Erik Wangen på 959 40 225 eller ew@altere.no