UtilityCloud er neste generasjon KIS løsning for energimarkedet

Energimarkedet har en rekke unike prosesser som kobles sammen til industrielle verdikjeder. Utility Cloud leverer verdikjedene gjennom effektive, fleksible og kostnadseffektive løsninger.

Strømselskaper

Strømmarkedet er i stor endring og setter store krav til strømselskapenes tilpasningsevne. UtilityCloud tilbyr løsningene som gjør ditt strømselskap konkurransedyktig i et krevende marked.

Fjernvarme

Verdikjeden til fjernvarme er ressurskrevende med høye driftskostnader. UtilityCloud forenkler kompleksiteten og automatiserer prosessene, og reduserer dermed kostnader og øker kvaliteten i alle ledd.

Kraftproduksjon

Verden trenger mer fornybar kraft. Lønnsomheten til ny kraftproduksjon er avhengig av stabilt lave kostnader i et marked med volatile priser. UtilityCloud automatiserer og digitaliserer verdikjeden til kraftomsetningen for å øke kvaliteten og lønnsomheten til kraftprodusentene.