Om oss

UtilityCloud er et ungt selskap med lang erfaring fra energibransjen

Fornybar energi er løsningen for en bærekraftig fremtid. UtilityCloud utvikler løsningene som former fremtidens energiselskaper

Vekst gjennom kvalitet

UtilityCloud startet opp høsten 2019 av en gjeng gründere som så behovet for en fremtidsrettet digital plattform for energimarkedet. Bare ett år etter oppstarten var de tre første kundene live med UtilityCloud. I dag blir 20% av det norske energimarkedet håndtert i plattformen vår, og vi vil vokse videre i Norden og Europa i årene som kommer.

Vi er eid av våre ansatte og finansiert av våre kunder. Det har vi tenkt å fortsette med.

Smarte løsninger for energimarkedet

Energiselskapene har stadig høyere behov for effektivitet og kvalitet, samtidig som forbrukerne ønsker seg enkle digitale løsninger. Dette setter store krav til IT løsningene i energimarkedet. UtilityCloud har utviklet en plattform som er skapt for å digitalisere og effektivisere energibransjen. Smart teknologi gjør kundene våre effektive og fleksible, slik at de kan vinne i et dynamisk, digitalt og volatilt marked.

En renere fremtid

Det grønne skiftet er avhengig av ny teknologi som endrer måten energi blir produsert og konsumert på. Vår ambisjon er at UtilityCloud skal spille en betydelig rolle i denne transformasjonen. Vi driver kontinuerlig produktutvikling drevet av markedets behov, og nye drivere i markedet for et enda grønnere energimarked.

Mennesker først

Vi setter mennesker først. Vår forpliktelse til menneskerettigheter, inkludering og miljø er essensielt for hele vår verdikjede. Klikk her for å lese vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Møt ledergruppen

Vi skaper digitale løsninger for en renere framtid.

Vår visjon

Våre verdier

Våre verdier er viktige veivisere for alle våre ansatte

Ærlighet

Vi skal være transparente overfor kunder og samarbeidspartnere

Løsningsorientert

Vi skal alltid ha fokus på å finne de beste løsningene for våre kunder

Kvalitet

Ingenting skal gå på bekostning av kvalitet