Fakturering og innfordring

Effektiv og smidig håndtering av fakturering på automatikk.

Økt kvalitet

Fakturering på automatikk

Fakturering har vært en ressurskrevende prosess med mye risiko for manuelle feil. UtilityCloud automatiserer faktureringsprosessen for å redusere ressursbruk og for å øke kvaliteten. Sikkerhetsmekanismer sørger for at faktureringen er skalerbar, robust og med lav risiko for feil.

Møt kundebehov

Enkel og fleksibel fakturahåndtering

Ulike kundegrupper har ulike behov for måter å motta og håndtere faktura på. UtilityCloud gir fleksibiliteten dere trenger for å tilpasse dere kundenes behov på en enkel måte. Det gir god kundetilfredshet, og sikrer likviditeten.

Redusert risiko

Effektiv og smidig gjennomfakturering

Gjennomfakturering har en stor finansiell risiko for strømselskaper. Det setter høye krav til kvalittet. UtilityCloud har smarte og automatiske løsninger som sikrer en smidig gjennomfakturering og viderefakturering uten behov for manuell behandling. Det gir økt kvalitet og lavere finansiell risiko.

Bedre styring

Alltid oppdatert regnskap

Regnskap er et avgjørende verktøy for sikker finansiell styring. UtilityCloud har en integrert reskontro i ditt ERP-system slik at du til enhver tid har et oppdatert regnskap i samsvar med lover og regler. Det effektiviserer regnskapsprosessene og gir bedre finansiell innsikt.