Kraftproduksjon

Møt framtidens kraftmarked med UtilityCloud

Verden trenger mer fornybar kraft. Lønnsomheten til ny kraftproduksjon er avhengig av stabilt lave kostnader i et marked med volatile priser. UtilityCloud automatiserer og digitaliserer verdikjeden til kraftomsetningen for å øke kvaliteten og lønnsomheten til kraftprodusentene.

Automasjon

Reduser kostnader og øk kvaliteten med automatiske tjenester

Fleksibilitet

Tilpass deg markedet gjennom smarte tjenester

Nyskapende

Innovasjon skapes gjennom en åpen og fleksibel plattform

Bli en akselerator i det grønne skiftet

Verden trenger mer fornybar kraft. Lønnsomheten til fornybar kraft er avhengig av lave kostnader i et marked med volatile priser. Utility Cloud automatiserer og digitaliserer verdikjeden for kraftomsetningen for å øke kvaliteten og lønnsomheten til kraftprodusentene. Det gir større insentiver til mer fornybar kraft og større lønnsomhet i verdikjeden.