Innsikt og analyse

Energiselskaper produserer store mengder virksomhetskritiske data. UtilityCloud har løsningene som gir din virksomhet innsikten til å ta de riktige beslutningene.

Analyser og innsikt

Innsikt for bedre beslutninger

Innsikt og gode rapporter er avgjørende for å drifte energiselskaper best muligt. UtilityCloud sammenstiller data fra alle relevante kilder og strukturere dem slik at de enkelt kan forstås i verktøy som brukerne er kjent med. Regulatoriske rapporter er inkludert som standard.

Beslutningsstøtte

Datadrevet virksomhet

Mange virksomheter opplever at det er utfordrende å utnytte data til beslutningsstøtte. Skybaserte datavarehus eller dataplattformer sammenstiller store datavolum fra ulike kilder. UtilityCloud strukturerer og pusher datastrømmer til ditt datavarehus for å gi brukervennlige analyser og innsikt i virksomheten.