Produkt og avregning

Avansert produkthåndtering på en enkel og fleksibel måte. Avregning på automatikk for bedre kvalitet.

Dynamisk portefølje

Raskere time-to-market

Energiprodukter kan være komplekse, og med volatile priser er time-to-market essensielt. UtilityCloud gjør det enkelt å bygge kreative og komplekse produkter. Det gjør at din virksomhet raskt kan tilpasse seg markedet med en dynamisk produktportefølje.

Økt kvalitet

Avregning på automatikk

Daglig avregning gir bedre innsikt og en smidigere fakturering med høyere kvalitet. UtilityCloud avregner ikke bare målepunktene daglig på automatikk, den håndtere også korreksjoner, krediteringer og produktbytter tilbake i tid på automatikk. Det øker kvaliteten på fakturaen, reduserer ressursbruk, og gir kundene bedre innsikt i digitale flater.

Attraktive fastprisavtaler

Finansielle produkter

Volatile strømpriser gjør at produkter for prissikring blir stadig mer relevant og etterspurt i markedet. UtilityCloud har intelligente løsninger for at du kan bygge avanserte produkter for å sikre forbruksvolumer til ulike priser. Det gir kundene forutsigbarhet, samtidig som det medfører lavere risiko å tilby attraktive produkter i en tid med volatile energipriser.

Avdragsløsning

Fleksible nedbetalingsløsninger

Kundene etterspør solcellepaneler og elbiladere som aldri før, og ofte på nedbetaling. UtilityCloud tilbyr smarte, enkle og automatiske løsninger for at dine kunder kan betale for produkter på månedlige avdrag.