7 suksesskriterier når energiselskaper velger ERP-system

Høye og volatile energipriser har gjort likviditet til en kritisk faktor for energiselskaper. Et godt integrert ERP system er et viktig verktøy for å ha kontroll på likviditeten og økonomistyringen. Her er noen viktige aspekter å vurdere for ditt neste ERP system.

ERP kan gi ditt energiselskap et konkurransefortrinn i form av kostnadseffektivisering, automatisering og være et viktig styringsverktøy for selskapet.

UtilityCloud har integrert kunde- og leverandørreskontro i ERP systemet slik at man til enhver tid har detaljert og oppdatert innsikt på hele økonomien i selskapet. Det gir ERP systemet en mer sentral rolle i IT arkitekturen og setter større krav til funksjonalitet, ytelse og en skalerbar prismodell.

Vi har sett på noen viktige suksesskriterier for energiselskaper når de skal velge ERP system.

1. Integrasjonsmuligheter med kjernesystemene

Verdikjeden i energibransjen er avhengig av sømløse integrasjoner for å bli effektiv. Det setter krav til at ERP systemet har funksjonelle grensesnitt med høy ytelse.

Det innebærer at ERP systemet må ha et rikt API sett som håndterer store datavolum for å kunne håndtere realtids data fra kjernesystemet. Integrasjonene bør derimot basere seg på standarder og ikke skreddersøm for å redusere risiko og kostnader.

2. Automatisering i ERP systemet

Har ERP systemet støtte for automatiserte arbeidsflyter? For å kunne håndtere store kundevolum effektivt må det være muligheter for å håndtere reskontroene og bokføringen på automatikk.

Flere og flere arbeidsprosesser fremover vil bli automatisert ved hjelp av teknologi i samspill mellom systemer som kan utføre oppgavene raskere og mer nøyaktig.

3. Et ERP-system å vokse med

Skalerer ERP systemet i takt med ditt kundevolum? Energiselskaper i vekst opplever gjerne utfordringer når ERP systemet ikke lenger klarer å dekke behovene for mer avanserte regnskap og ytelse.

Fakturering av store kundemasser skaper stor datatrafikk og datavolum. ERP systemet må kunne skaleres slik at det håndterer disse volumene med akseptabel ytelse.

4. Prismodell som skalerer

Energiselskaper skaper store finansielle transaksjonsvolumer, som igjen skaper store volum i bokføringen og mye trafikk gjennom bankintegrasjonen. Disse transaksjonene kommer med en kostnad.

Prismodellen til ERP leverandøren må sørge for akseptable totalkostnader når transaksjonene øker i volum.

5. Skybasert ERP-system

En skyløsning gir fleksibilitet og reduserte driftskostnader. Energiselskaper har behov for høyrere kapasitet i perioder når kundene skal faktureres. Med en skybasert infrastruktur kan ressursene skaleres etter behov, slik at ytelsen alltid er god, og man betaler kun for det man har behov for.

6. Sikkerhet og GDPR

Energiselskaper lagrer enkelte sensitive opplysninger om kunder og ansatte. Det er derfor ekstra viktig at systemet behandling av personopplysninger ivaretas trygt i henhold til forskrifter. Det er også viktig at ERP systemet oppfyller moderne sikkerhetsstandarder og sertifikater.

7. God rapportering for godt beslutningsgrunnlag

Energiselskaper må ofte snu seg raskt og ta raske avgjørelser. Et godt ERP system med tilstrekkelig detaljerte og oppdaterte data er et viktig styringsverktøy og en kilde for gode beslutninger.

Løsningen bør tilby både ferdige rapporter og i tillegg kunne skreddersy dine egne. Et ERP- system skal gi mer tid på analyse og strategi, enn oppgaver og rutiner for økonomi og regnskap.


UtilityCloud har i dag standard integrasjon med UniEconomy, Unit4, Visma, og Microsoft Business Central. Vi vurderer kontinuerlig nye systemer for dekke flere kundebehov og ønsker.