Haugaland Kraft er på lufta med Utility Cloud!

En av våre største kunder til nå, er på lufta med Utility Cloud. Vi har tatt en prat med direktør for Haugaland Kraft Energi, Stein Inge Morisbak.

– Det har vært et godt, tidvis krevende, men alt i alt et konstruktivt samarbeid som har resultert i en løsning vi er veldig fornøyde med, sier Morisbak.

Han forteller om et godt samarbeid, hvor begge parter har fått utfordret hverandre.

– Altere har utfordret Haugaland Kraft i forhold til arbeidsprosess og løsning, mens Haugaland Kraft har vært opptatt av kontroll i migreringsprosjektet og sikring av alle andre løsninger som ville bli påvirket.

Utility Cloud har vært med på å løfte selskapet over til en moderne systemarkitektur, hvor de kan ha full kontroll på kundereisene sine i egne CRM og markedsautomasjonsløsninger.

– Noen gevinster har vi fått allerede i form av smidigere prosesser, mens de største gevinstene ser vi i fremtiden når vi nå er rigget for kontinuerlig forbedring og videreutvikling på en helt annen måte enn tidligere, fortsetter han.

Haugaland Kraft satser tungt på innovasjon og digitalisering, og bestemte seg tidlig for å samarbeide med Altere.

Haugaland Kraft er opptatt av at leverandørene deres skal ha en høy kvalitet på de prosessene hvor de er valgt, og har stor tro på Alteres videre utvikling.

– Utility Cloud er veldig god på håndtering av strømkontrakter, elhub-kommunikasjon og avregning. Vi er trygge på at Altere vil tilpasse seg fremtidige myndighetskrav på en god måte og henge med på teknologiutviklingen, og dermed bidra til at Haugaland Kraft kan innfri kundeforventninger og være en trygg leverandør i strømmarkedet, avslutter Morisbak.

Vi er svært stolte av samarbeidet med Haugaland Kraft, og gleder oss til reisen videre!