Julegaven i år går til Ammehjelpen

Regjeringen kuttet i år bevilgningen til Ammehjelpen, og det er noe vi syns er svært uheldig for den viktige jobben Ammehjelpen gjør for helsevesenet og samfunnet.

Ammenhjelpen trenger sårt bistand

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon som har arbeidet for å verne og fremme amming siden 1968. De jobber for at alle ammende skal få den hjelpen og støtten de trenger til å amme så lenge de selv ønsker. Ammehjelpen gir gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis.

Regjeringen kuttet i år bevilgningen til Ammehjelpen, og det er noe vi syns er svært uheldig for den viktige jobben Ammehjelpen gjør for helsevesenet og samfunnet.

 • Ammehjelpen tilbyr kunnskap som mangler i primærhelsetjenesten 
 • Ammehjelpen.no er en kilde til faglig oppdatert kunnskap
 • Oppfølging av mor i barselstiden er svært mangelfull, noe som medfører at det er nødvendig med trygg tilgjengelig informasjon man kan finne selv  
 • Helsepersonell henviser til Ammehjelpen når deres egen kunnskap kommer til kort

Hvorfor er amming viktig?

Den samlede forskningen på ammefeltet konkluderer med at morsmelk er den optimale maten for spedbarnet. Amming gir helsegevinster både for barn og mor:

 • Når ammingen fungerer kan det redusere stress, gi bedre søvn og bedre psykisk helse.
 • Amming kan bidra til å forhindre barselsdepresjon.
 • Kvinner som ammer har på gruppenivå lavere risiko for å få brystkreft, eggstokkreft, diabetes, leddgikt og hjerte/karsykdommer enn kvinner som ikke ammer
 • Amming beskytter mot infeksjoner og fremmer sunn vekst og utvikling - jo lenger ammeperiode, desto større er ofte effektene
 • Barna som får morsmelk har lavere risiko for mage- og tarminfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, akutt mellomørebetennelse og overvekt enn barn som får morsmelkerstatning. Det kan også senke risikoen for blant annet krybbedød, hjerte- og karsykdom senere i livet, diabetes type 1 og 2 og inflammatorisk tarmsykdom
 • Morsmelk inneholder antistoffer og immunregulerende stoffer som kan bidra til å hindre sykdom eller gjøre barnet mindre sykt enn det ellers kunne blitt
 • Amming har livsvarlige helseeffekter på mor og barn

Det gir også samfunnsøkonomiske gevinster:

 • Amming er ett av de viktigste folkehelsetiltakene i verden. Amming og morsmelk kunne reddet over 800 000 barn og 20 000 kvinner hvert eneste år.
 • I følge internasjonal forskning gir produksjon av morsmelk lavere klimaavtrykk enn morsmelkerstatning.
 • Ammende kvinner produserer kortreist og hygienisk trygg mat som bidrar til matsikkerhet for spedbarn