NEAS bytter KIS og velger Utility Cloud!

Vi har gleden av å introdusere NEAS som femte kunde ombord på Utility Cloud.

Vi har gleden av å introdusere NEAS som femte kunde ombord på Utility Cloud.

NEAS er med sine 130 ansatte og lokale engasjement en viktig hjørnesteinsbedrift for samfunnet på Nordmøre, med store bidrag til lag og organisasjoner. De er totalleverandør av Internett, TV og strøm for kunder på Nordmøre, og da er det viktig med et kjernesystem som kan håndtere alle tjenestene sømløst. Vi er veldig stolte av at de har valgt oss, og vi gleder oss til å være med på reisen videre.

Vi tok en prat med avdelingslederen for teknologi og digitalisering, Alf Haltbakk Solbjør for å høre hvilke forventninger de har til Altere og Utility Cloud.


Hvorfor valgte dere Altere og Utilty Cloud?
– Det var flere grunner til at det var nødvendig med en gjennomgang av dagens kundesystemer. Myndighetenes krav om selskapsmessig skille mellom monopolvirksomhet og øvrig virksomhet, fra 1. januar 2021 var sentralt. Kravet medfører at kundedatabaser må splittes og at ansatte bare kan ha tilgang som én type aktør. Innføringen av Elhub i 2019 medførte også store forandringer. Endringene setter nye krav til IT-løsninger og organisering, samtidig som det gir mulighet for å rendyrke og effektivisere oppgavene innenfor hvert område. Vi hadde behov for et moderne og fremtidsrettet strømsalgssystem som gjorde det enklere og raskere å utvikle nye tjenester mot kundene, og i kombinasjon med våre andre systemer og tjenesteområder. Altere og deres system, Utility Cloud ble valgt på bakgrunn av at det oppfylte disse kriteriene.

Hvilke effekter på kort og lang sikt forventer dere å få ved å velge Utility Cloud?
– All kundebehandling vil nå skje i vårt salgs- og sakssystem, Salesforce. Dette vil forenkle hverdagen for våre kundebehandlere, og gi raskere kundebehandling for strømrelaterte henvendelser. På litt lengre sikt vil et API-basert system som Utility Cloud tilby våre kunder økt grad av selvbetjening med eksempelvis heldigitalisert flytteprosess. Dette, og mer vil bare være starten på en mer forenklet hverdag og helautomatiserte digitale kundeopplevelser.

Hvordan passer Utility Cloud inn i øvrige utvikling innenfor for eksempel digitalisering, automatisering, produktutvikling og drift?
– NEAS tilbyr rekke andre tjenester og produkter i tillegg til strømsalg. Bredbånd, TV, forsikring, elbillader, mobiltelefoni, smart styring av forbruk med mer. Dette er forretningsområder som stadig blir viktigere for aktørene i bransjen. Systemstøtte for nye forretningsområder er derfor et viktig kriterie for valg av nytt kundesystem. NEAS satser tungt på innovasjon og digitalisering, og da må kjernesystemene henge med i utviklingen.