Programvaremygg dro inn avtaler verdt 100 millioner

Altere har på kort tid signert kontrakter for over 100 millioner kroner. Strømselskapene FortumOslo Varme, Skagerak Energi og Haugaland Kraft Energi står nå på kundelisten.

Altere har på kort tid signert kontrakter for over 100 millioner kroner. Strømselskapene FortumOslo Varme, Skagerak Energi og Haugaland Kraft Energi står nå på kundelisten.

– Det er en egentlig den eneste IT-løsningen man trenger for å drifte strømselskaper fra A til Å.

Torbjørn Hompland jobbet i mange år som utleid konsulent til IT-prosjekter i energibransjen, men for et par år siden fant han og noen venner ut at de ville utvikle en plattform som kunne effektivisere prosessene hos energiselskapene.

Det er det laveste anslaget i kontraktene vi har inngått, totalsummen kan bli vesentlig høyere

Torbjørn Hompland, Altere

– Jeg, og flere av dem jeg jobbet sammen med, registrerte at det var misnøye med programvaren som var i markedet og at det var behov for en aktør som tenker annerledes, sier Hompland, og fortsetter:

– Vi var fire stykker med litt ulik bakgrunn som drodlet litt rundt ideen til en ny plattform som vi mente ville være attraktiv for strømselskapene

Så en åpning med Elhub

Gründerne hadde samlet erfaring fra utvikling og implementering av løsninger for gjennomfakturering, meldingsutveksling og kundehåndtering. Ved hjelp av oppsparte midler lanserte selskapet Utility Cloud, et system som effektiviserer driften til strømselskaper ved å automatisere verdikjeder med maskinlæring og AI.

Det var tydelig at teknologien i markedet ikke var laget for den restruktureringen bransjen sto foran

Torbjørn Hompland, Altere

Da hadde energiselskapene på rekke og rad gått live med Elhub, som er den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det er Elhub som har gjort det mulig å bygge opp Utility Cloud.

– Vi vet at det er noen selskaper som har forsøkt på det samme, men det er veldig industritunge og komplekse løsninger. Da Elhub ble lansert så vi at det var en liten åpning for oss, og det var tydelig at teknologien i markedet ikke var laget for den restruktureringen bransjen sto foran, sier Hompland.

Det norske energimarkedet har vært dominert av store internasjonale IT-selskaper som Hansen Technologies, Tietoevry og CGI, men Altere har på kort tid tatt en ledende posisjon og spist betydelige markedsandeler.

Store strømselskaper som Fortum Oslo Varme, Skagerak Energi, Haugaland Kraft Energi, Helgeland Kraft og BKK har valgt skyplattformen og flere er allerede i drift.

Kontrakter verdt 100 millioner

Kort tid etter at selskapet fikk laget en demoversjon av plattformen, som de fikk vist for noen kunder, opplevde selskapet stor pågang. Men det satt langt inne for de etablerte strømselskapene å bytte ut driftsviktig teknologi med noe nytt og ukjent.

– Vi møtte noe motstand hos noen av strømselskapene, flere av selskapene vi pratet med var engstelige for å gjøre drastiske endringer. For å komme oss videre designet vi et forprosjekt som Helgeland Kraft gikk for, og de ble en viktig samarbeidspartner når systemet skulle ferdigstilles, sier Hompland.

Flere i bransjen hadde ikke helt tro på de optimistiske tidsanslagene Altere jobbet mot, men i løpet av ni måneder hadde programvareselskapet utviklet plattformen som Helgeland Kraft gikk videre med.

I løpet av kort tid fikk Altere ytterligere to selskaper på plattformen.

I 2020 viste regnskapsbøkene beskjedne 5,8 millioner kroner i inntekter og et resultat rett under millionen. I år ligger selskapet an til å nå opp mot 20 millioner kroner og en økning i overskuddet.

Nå har selskapet samlet signert kontrakter som strekker seg fra tre til fem år med en samlet verdi på over 100 millioner kroner, ifølge Hompland.

– Det er det laveste anslaget i kontraktene vi har inngått, totalsummen kan bli vesentlig høyere. Øker våre kunder sin kundemasse, tjener vi også mer penger da Utility Cloud er en abonnementstjeneste, sier Hompland.

HEFTIG SALG: Flere store strømselskaper har valgt programvare fra nykomlingen Altere. FOTO: NTB

Fra to til 21 ansatte

Altere har i løpet av coronapandemien gått fra to til 21 ansatte, og legger opp til en offensiv mot det nordiske markedet på kort sikt og en videre europeisk ekspansjon.

– Finland har noe som ligner på Elhub og i Sverige er det planer om det samme i løpet av noen år og der er det flere aktører vi snakker med som ser at overgangen blir vesentlig mindre med vår teknologi. Det er heller ikke rakettforskning å tilpasse plattformen til nye markeder, sier Hompland.

Så langt er veksten finansiert over driften.

– Vi har vært idealister og vokst i vårt tempo. Ambisjonen er å bli den største aktøren i Norden i løpet av fem år, sier Hompland.

– Hvor mye kan strømselskapene spare på å bytte til skyplattformen?

– Med plattformen kan strømselskapene redusere IT-kostnadene ved at manuelle prosesser automatiseres, det kan enkelt settes opp selvbetjeningsløsninger mot kunder og behovet for IT-infrastruktur går ned. Utviklingskostnadene er også lavere, det er en åpen plattform der kundene enklere kan bygge apper som treffer sluttbrukerne, sier Hompland.

Publisert 10. oktober 2021 13:20 i Finansavisen.no. Av Henrik Charlesen

https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2021/10/10/7747805/programvareselskapet-altere-har-signert-avtaler-verdt-100-millioner