QCon 2022 i London

Etter nesten to år uten mulighet for å kunne dra på en eneste konferanse så sendte vi en hel gjeng utviklere på QCon i London!

Etter nesten to år uten mulighet for å kunne dra på en eneste konferanse så sendte vi en hel gjeng utviklere på QCon i London!

QCon er en av de største software konferansene i Europa og tiltrekker seg de beste foredragsholderne og lederne fra hele verden. Innovasjon og nye trender var som vanlig viktige tema på årets konferanse, og det er bred enighet internt om at NAV faktisk hadde et av de bedre innleggene.


Årets tur ga oss mye faglig påfyll og inspirasjon som vi tar med tilbake til kontorene våre. Som arbeidsgiver er det veldig viktig at vi gir de ansatte mulighetene til å hente inspirasjon og få faglig påfyll på de beste arenaene både i og utenfor landets grenser. Det tror vi er en viktig og vesentlig faktor for å ha motiverte og kompetente ansatte over tid.

Sosialt ble det også en veldig vellykket tur, hvor flere dro på fotballkamp og utforsket deler av kulturlivet i London.

Vi kommer definitivt tilbake nest år!