Utility Cloud er Elhub-sertifisert

Altere er første systemleverandør for kraftselskaper som er blitt sertifisert etter Elhub-lanseringen i februar 2019.

Altere er første systemleverandør for kraftselskaper som er blitt sertifisert etter Elhub-lanseringen i februar 2019.

Altere har det siste året utviklet Utility Cloud, en skybasert tjeneste som effektiviserer og automatiserer verdikjedene til strømselskaper. Elhub-sertifiseringen er en viktig milepæl for Altere som systemleverandør i det norske strømmarkedet.

Utility Cloud vil utfordre eksisterende leverandører gjennom åpne og integrerte tjenester med markedsledende fagsystemer. Vi tror dette vil stimulere til økt innovasjon og bedre brukeropplevelser for strømselskaper og sluttkunder.

Sterkere konkurranse mellom systemleverandører, og vesentlig reduksjon i IT-kostander, kan gi betydelige gevinster for bransjen. Samtidig mener vi det vil balansere leverandørmarkedet, og at sunn konkurranse vil føre til nye og bedre tjenester for energibransjen.

Så langt har vi kun mottatt positive tilbakemeldinger fra bransjen, og flere kraftselskaper har allerede tatt kontakt for å se vår demo. Vi håper flere følger etter, og at vi får mulighetene til å vise potensialet til Utility Cloud.