Vellykket onboarding av NTE

I januar gikk NTE live med UtilityCloud. Som en av de største strømselskapene i det norske markedet har de over lengre tid søkt etter nye moderne KIS systemer. Det har vært sentralt for å kunne effektivisere drift og automatisere de store kundevolumene de håndterer. Valget falt på UtilityCloud.

“Overgangen til UtilityCloud har gått veldig bra!“, uttaler Jørn Dyrkoren, prosjektleder for NTE. “At prosjektet har gått så bra skyldes i veldig stor grad kvaliteten på de systemene og tjenestene UtilityCloud leverer”.

Implementering av et KIS-system er en digital transformasjon som involverer hele organisasjonen. Prosjektene er komplekse og krever tett samarbeid mellom kunde og leverandør.

“Vi har gjennomført mange slike prosjekter de siste årene, og vi vet hvor avgjørende kunden er for kvaliteten i leveransen”, sier Torbjørn Hompland i en kommentar. “Prosjektgruppa til NTE har gjort en helt fantastisk jobb gjennom hele perioden. Det har vært et fabelaktig samarbeid og resultat.”

Brukeropplevelsen har vært en viktig suksessfaktor for å oppnå økt effektivitet. Mange brukere reagerte positivt på overgangen til UtilityCloud. De ansatte har følt mestring fra første dag, og hele organisasjonen har fått et positivt løft. “Det har vært mindre problemer første dag med det nye systemet enn en vanlig dag med det gamle systemet" og "Seriøst! Var det alt? Er det så lett?” uttaler de ansatte på kundesenteret til NTE.

Jon Ivar Straume fra NTE følger opp med “Utility Cloud er intuitivt og tilpasset dagens prosesser i energibransjen. Det gjør at våre medarbeidere raskt jobber effektivt i systemet, og opplæring av nye medarbeidere går mye fortere enn med gammelt system. Dette gjør det enklere for NTE å være en fremoverlent energileverandør.”

Nils Aspaas fra NTE avslutter samtalen på treffende vis “Det mest vellykkede IT-prosjektet jeg har vært med på i mine nesten 30 år i IT-bransjen.”

Vi gleder oss til å videreutvikle og fortsette det gode samarbeidet med NTE!